▒ Gaz Panga


Parrotë vs Pangagaz?
Jam Gaz.
Do të jem nga Gaz.
Do të kem qenë Gaz .
Gaz o Nga Gaz?
Jean Colin “Gaz”

Parrotë panga
Jam Gaz.
Do të jem nga Gaz.
Do të kem qenë Gaz .