6 Parambòtet e Beckettit ⁞ Samuel Beckett in Shqip


6 Mirlitonnades di Beckett in Shqip[i]
6 [gjashtë] Parambòtet e Beckettit

 

9.
së pari
prej sheshtë mbi fortë
e djathta
apo e majta
nuk ka gië

 
pastaj
prej sheshtë mbi e djathta
apo e màjta
apo e djathta

 
më në fund
prej sheshtë mbi e màjta
apo e djathta
kuk ka gië
mbi tërë
e kokë

(d’abord/à plat sur du dur/la droite/ou la gauche/n’importe//ensuite/à plat sur la droite/ou la gauche/ou la droite//enfin/à plat sur la gauche/ou la droite/n’importe/sur le tout/la tête)

 

13.
natë që bëjen shumë
lùtem të agim
natë prej hir
perëndon

(nuit qui fais tant/implorer l’aube/nuit de grace/tombe)

16.
ai që kanë të sy
keq parë prej mirë
të gishta lënë
prej mirë për të zhvilluar
shtrëngo i mirë
të gishta të sy
i mirë
kthehet më mirë

(ce qu’ont les yeux/mal vu de bien/les doigts laissé/de bien filer/serre-les bien/les doigts les yeux/le bien revient/en mieux)

 

22.
të marra që tosht
kurrë më shumë
shpejt
rithoni

(fous qui disiez/plus jamais/vite/redites)

 

29.
më kembë i patùndur
megjithëse nuk duke presur
ai i kalon përpara
duke shkuar pa qëllim

(de pied ferme/tout en n’attendant plus/il se passe devant/allant sans but)

30.
sapò gjuai i vetmùari-vendi e kokë
që qe e qetësì pas e furtunë

(sitôt sorti de l’ermitage/ce fut la calme après l’orage)Druuna Drunòre Druuna di Legno
[i] Sono apparse in gaudia 2.0 nel giugno 2014 nell’intersvista a Druuna Shqiptare. Le Mirlitonnades intere saranno, comunque, pubblicate in versione shqip su “Uh Magazine”. In verità, V.S.Gaudio le aveva già tradotte nel 2006. Per la pronuncia della lingua shqip, ricordiamo alcune regole: la ë è muta o semimuta; la c si legge come la z di stazione, prezzo; la ç è una c palatale, come cena; dh, come l’inglese th di there; gj ha un suono intermedio tra gi e ghi; j come la i di iuta; q ha un suono internedio tra ci e chi; sh vale sc, palatale di sciarpa; x va letta come la z sonora di zona; xh va letta come la g palatale di gelato; y è la u francese; z  è la s sonora di isola.