Mitopolitologia ░ Littra di Carmelu Tagghialiazzi

SUGNU NUNZIU CHITARRUNI

Littra di Carmelu Tagghialiazzi a tutti i componenti dei G della terra (e del mare) presupponendo dal G Uno al G infinito , a numer’aperto.
Sugnu Nunziu Chitarruni e tali mi chiamunu amici e canuscenti picchì quann’eru nicu ievu a scola di chitarra e siccumu n’ha’ statu mai ‘n giganti a chitarra era cchiù grossa e auta di mia. E a ggenti mi misi ‘sta ‘ngiuria di Chitarruni. Ppi dilla comu passa vi cuntu ca temp’arreri u me’ mastru mi prisintau a na pirsuna mpurtanti e putenti, ‘n certo Antoniu Culufriscu, ca sarebbe ‘na ngiuria chista d’u culufriscu secunnu comu fu ppi mia cc’a chitarra. Quindi ‘stu signore ca bazzica curtigghi e cantuneri ppi circari  cu scrivi puisi di lustr’i luna e ca di nomu fa Antoniu  qualchi cosa l’hav’aviri di so’ ‘n pirsuna ca tratta di culu e friscùra. Ma non è ca c’è di farisinni maravigghia o ca iu stissu mi ni miravigghiassi. Non è ‘u primu e mancu l’urtimu ca ‘u sanu sentiri cc’u ‘n peccu curiusu come tantu ppi fari ‘n esempio ddu prufissuri di ‘n paisi sirausanu, ca di nnomu si chiama Bastianu ma è canusciutu  comu Jaunu Spaccapirita
Wordle a G7(7x7=49)
maximum words
Cosa ca ‘n pocu fa pinzari macari ca unu non ci vulissi pinzari a ‘n prufissuri di scoli àuti usu liceu, maggistrali o scientificu ca u chiamunu Spaccapirita. Porcu d’Alìu, dicu iu, comu minkia s’ha vvardari uno di esseri canusciutu ppi spaccapirita? D’unni e di quali menti si iu a cunchiudiri ‘na simili ‘ngiuria? Spaccapirita su du’ paroli ‘u piritu e u spaccàllo. Ma come si po’ spaccàri ‘n piritu? Semu ‘ntra nuàtri stissi e n’u putemu primmèttiri di haviri na spieggazzioni. Dici chistu fa pirita, e vabbeni, cu havi culu cunsiddira. Ma cchi vol diri ca poi ‘i spacca? E comu? Comu si po’ spaccari ‘n piritu? E allura a cos’è ca cc’è sutta qualcosa ca ’n suttamitafura voli spiegari chiddu ca unu hav’a capìri. Secunnu mia, siccomu ‘stu prufissuri scrivi puisii (minchiunarii, minchiati di prufissuri, quali puisii, uno allura picchì è prufissuri po’ scriviri puisii?) I soliti minchiati d’a vanedd’cani!. No, non v’allarmati, è ca iu certi cosi ppi quantu ‘i masticu non ci arrinesciu poi agghiuttìlli! Spaccapirita. Ma comu si po’ chiamàri Spaccapirita ‘n prufissuri? Forsi picchì è unu longu, niurongilu, autu di statura ca pari u pilèri d’u pilùni d’a ciavula. Scrivi puisii, cosa di farisi véniri l’ernia nt’i pedi di comu veni di rrìdiri e crepapanza. Janu Spaccapirita. V’u fiùrati a ‘na siràta di recital di pueti di chisti d’i ‘ngiuria, cchi sacciu, tipu Mar’a Sbirra, Ninu Varb’enespula, Angilu Bangascé, Pippu Pruvulavagnàta, a ‘n certu puntu c’arriva’ u so’ turno e chiamunu: Adesso è il turno del poeta Janu Spaccapirita!. E comu si po’ tratteniri uno d’arridiri?  Ma non pinsati ma mi ni maravigghiu. U primu sugnu iu c’haviss’a rridiri du me’ peccu di chitarruni, ma almenu iu non dicu di scriviri puisii comu fa Janu e ‘a scìmia di Tàrzan. Ccu tutti sti frannògghili ‘n testa tilifunai al signor Antonio Culufriscu ca m’hao statu prisintatu d’u me’ mastru di chitarra. Cci spieggai u me’ dubbio e iddu m’u sciòsi subbitu a corpu siccu m’arrispusi:
Caro Nunziu il mio progetto ha programmato due udienze all’anno all’ONU, con ricevimento dei poeti di cui non sono le poesie che si debbono valutare, sono il primo a riconoscerlo che nelle salsicciate che scrivono c’è tutto meno che poesia, ma i soprannomi, sono piramidi, sono capolavori di tenuta universale, modestamente a partire dal mio “Culufriscu” e se mi consenti e accetti di aderire anche del tuo “Chitarrùni”, nomi che noi ci stiamo battendo per farli dichiarare di interesse universale, quindi patrimonio dell’Umanità. Che faccio ti includo nell’elenco con Spaccapirita e gli altri?”.
Wordle a G7(7x7=49)
maximum words
 La proposta di Antonio Culufriscu mi ha scunfunnùtu l’anima. Cci arrispusi  ca m’abbisugnassiru tri jorna di tempu ppi pinsaricci megghiu. Frattantu aviss’avutu di vidiri comu fineva a Taormina cc’u Gi Setti e i putenti cchiù putenti d’a terra ( e d’u mari!) ca si è ca chiss’i ddocu parrunu di puisia e arricevuno a Culufriscu , Spaccapirita e l’autri d’a cumpagnia… e picchì no? Ca mi cci scrivu macari iu ccu sta chiurma, tantu nuddu po’ diri che iu non sennu pueta non cci avìss’a trasiri nt’a calatracca, ‘n funno-funnu iu non pozzu fari nudda malacumparsa, iu non scrivu puisi, ma cantu, sonu e mi chiamunu Chitarrùni. E poi avviss’a aviri u comitu di sapiri picchi u prufissuri ca si vulissi fari passari ppi pueta, si sumporta e sicuramenti cci piaci di esseri chiamatu Spaccapirita e picchì pritenni di essiri pueta e non ci ha abbastatu ca u chiamunu Spaccapirita.

Carmelu Tagghialiazzi 
(Niputi di don Nofriu Occhirrizzi)